Brussel is de hoofdstad van het Koninkrijk België en tevens de hoofdplaats van zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap.

De gemeente Brussel telt bijna 170.000 inwoners en is naar inwoneraantal de op vier na grootste gemeente in België. Het is één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 1.160.478 inwoners telt (2012) en algemeen beschouwd wordt als het Brusselse stedelijke gebied waarvan de gemeente Brussel dus maar een klein deel is. Vaak wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Brussel beschouwd en niet enkel de gemeente Brussel. Dit maakt Brussel met grote voorsprong de grootste stad van België. De Brusselse agglomeratie telt om en bij de 1,8 miljoen inwoners en het is daarmee de grootste metropoolregio in de Benelux.